Aspects pratiques [praktikaj aspektoj]

L’esperanto vivant, dans ses aspects concrets.
[La vivanta esperanto, en ĝiaj konkertaj aspektoj]

Chanter [Kanti]

Choisir de chanter en esperanto n’est pas neutre.

Elekti kanti esperante ne estas neŭtrala.

Partitions [Partituroj]

Relevés de chansons effectués par nos soins.

Kantaj kopioj faritaj de ni.

Rencontres [Kunvenoj]

Occasions festives, locales ou régionales

Festaj okazoj, lokaj aŭ regionaj