Réflexions [pripensaĵoj]

La diversité des démarches en faveur de l’esperanto
[la dverseco de aliroj pri esperanto]

Cohérence [kohereco]

Un outil pour les associations internationalistes

Ilo por internaciaj asocioj

Avenir [estonteco]

Quel avenir espérer pour l’esperanto ?

Kio estonteco esperi pri esperanton ?